ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
အေမရိကန္နဲ႕ ျမန္မာအစားအစာေတြ စံုလင္စြာရရွိမည့္ ညေစ်းတန္းပြဲေတာ္
February 10 2019
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္နဲ႕ (၁၂)ရက္ေန႕ ၀န္ၾကီးမ်ားရံုးမွာ က်င္းပသြားမည့္ Night Festival လုိ႕ေခၚတဲ႕ အေမရိကန္နဲ႕ ျမန္မာတို႕ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားရိုးရာအစားအစာေတြကုိ အျပိဳင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ႕အျပင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ေတြပါ ပါ၀င္မည့္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပသြားပါတယ္...(၁၀.၂.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15