တတိယေျမာက္ဆုံမွတ္
(အပိုင္း-၈)
September 10 2019
မင္းလုိေကာင္မ်ိဳးကကြာလူ႔ေလာကထဲမွာရွိမေနသင့္တဲ့ေကာင္ကြ...ငယ္ငယ္တုန္းကအရမ္းကိုအတြဲညီခဲ့ၾကတဲ့ ဦးအုပ္စိုးခန္႔ႏွင့္ဦးေနမဟာတို႔ရဲ႕ပထမဆံုးျပန္လည္ေတြ႔ဆံုျခင္းမွာအသက္ပါႏႈတ္ယူသြားႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိဘာေတြျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာလဲဆိုတာကို တတိယေျမာက္ဆံုမွတ္(အပိုင္း-၈)မွာၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီေနာ္...
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.38