ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
ေဒသေျခာက္ခု ပံုမွန္ထက္ အပူခ်ိန္ျမင့္ေန၍ သတိျပဳရန္ မိုးဇလထုတ္ျပန္
May 24 2019
စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေမလ၏ ပံုမွန္ အပူခ်ိန္ထက္ ၅ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္မွ ၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ျမင့္တက္ေနၿပီး ေမလ ၂၄ ရက္အထိ အပူခ်ိန္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားပါတယ္။တုိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ေျခာက္ခုတြင္ ပံုမွန္ထက္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေန၍ ေဒသခံမ်ား သတိျပဳေနထိုင္ရန္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေမလ ၂၁ ရက္၌ သတိေပးၿပီး ယင္းေန႔တြင္ပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕၌ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္ သစ္တင္ခဲ့တဲ႕အေၾကာင္း ေျပာျပသြားတာျဖစ္ပါတယ္...(၂၄.၅.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15