ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
မုန္တုိင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ဘဘာ၀ေဘး သတိျပဳရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္းေျပာၾကား
January 28 2019
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသၾကီး ၅ ခုမွာ ေနရာကြက္ျပီးမုိးၾကီးႏုိင္သည့္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပတင္ဆက္ေပးသြားတာျဖစ္ပါတယ္ ..(၁၀.၁၀.၂၀၁၈)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15