အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
အခ်စ္ဖြဲ႕ေလညႇင္း ဇာတ္လမ္းတြဲ Shooting BTS
April 11 2019
Forever Group ႏွင့္ BEC-TERO တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ႐ိုက္ကူးေနတဲ့ ဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာ Forever Group Talent မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေက်ာ္ထက္ေဇာ္၊ခန႔္သီရိေဇာ္၊မိုက္မိုက္ႏွင့္အတူ သံသာမိုးသိမ့္တို႔အျပင္ အျခားေသာအႏုပညာမ်ားပါဝင္႐ိုက္ကူးေနတဲ့ ပုံရိပ္ေတြကို ပရိသတ္မ်ားသိရွိေစဖို႔ တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။(၁၁.၄.၂၀၁၉ - အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17