ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
အမ်ိဳးသားမ်ား အပန္းေျဖဖို႔ လုံးဝခြင့္မျပဳတဲ့ကြၽန္း
April 19 2019
ဒီကြၽန္းက ပုဂၢလိကပိုင္ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းျဖစ္ၿပီး ေယာက်ၤားေလးေတြ အလည္လာေရာက္ဖို႔ ခြင့္မျပဳထားပါဘူး။ မိန္းကေလးေတြ အဓိကလာေရာက္လည္ပတ္ၾကတာကေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြေျဖေလ်ာ့မယ္၊မိန္းကေလးေတြအခ်င္းခ်င္း တီးတိုးတိုင္ပင္လို႔ရမည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္...(၁၉.၄.၂၀၁၉ - ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.40