အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
လိပ္ျပာစံအိမ္က Photographer (သို႔မဟုတ္) ေဒါင္း နွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း
February 11 2019
အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္အစီအစဥ္ကို ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္လာေရာက္ေပးခဲ့ျပီး လိပ္ျပာစံအိမ္မွာ သူပါ၀င္ထားတဲ့ character ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုစိတ္၀င္စားစရာေတြျမင္ေတြ႔ရမလဲဆိုတာကို ပရိသတ္ခ်စ္တဲ့ အႏုပညာရွင္ ေဒါင္းက ေျပာျပတင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။(၁၁.၂.၂၀၁၉-အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16