The Money Drop Myanmar
The Money Drop Myanmar
2018
ႏွစ္ေယာက္တစ္သင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားဟာ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၅၀ ေသာပိုက္ဆံမ်ားကို အရင္းျပဳၿပီးေတာ့ ေမးခြန္း ရွစ္ခုကိုေျဖဆိုေ႐ြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ေမးခြန္းတစ္ဆင့္ခ်င္းစီတိုင္းမွာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြအတြက္ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုရွိၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါသည္။ အေျဖေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာလည္း မိမိမွန္တယ္ထင္သည့္္ အေျဖ ေဖာ္ျပထားေသာ Drop ေပၚကို ေပးထားေသာေငြက်ပ္သိန္း ၂၅၀ ထဲမွႀကိဳက္ႏွစ္သက္သေလာက္ပိုက္ဆံကိုတင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါသည္။အေျဖ ေလးခု၊Drop ေလးခုကမွ အေျဖမွန္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ အေျဖကိုတစ္ခုထက္ပိုၿပီးေ႐ြးခ်ယ္ႏိူင္ပါသည္။အေျဖမွန္ရင္ ပိုက္ဆံမ်ား က်န္ခဲ့မွာျဖစ္ၿပီး အေျဖမွားခဲ့ပါကDrop ကေန ပိုက္ဆံမ်ား Stage ေအာက္သို႔က်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းေတြကိုေတာ့က်န္ရွိသည့္ပိုက္ဆံမ်ားႏွင့္ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္းေမးခြန္းရွစ္ခုထိ အေရာက္သြားရမွာျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းကေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အေျဖႏွစ္ခုပဲက်န္မွာျဖစ္ၿပီး အေျဖမွန္ခဲ့လွ်င္ က်န္ရွိေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို အကုန္ရမွာျဖစ္ၿပီး အေျဖမွားခဲ့လွ်င္ေတာ့ မည္သည့္ဆုေၾကးေငြမွ မရဘဲ ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာသြားရမွာျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းတစ္ဆင့္ခ်င္းစီတိုင္းမွာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္တက္လာၿပီးေငြက်ပ္ သိန္း၂၅၀ အတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ “The Money Drop Myanmar(ေငြေတြဝင္)”မွ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.40