ၾကီးျမတ္ေသာျမန္မာ
Drama | 2019
Forever Group Co., Ltd. ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ Educational Broadcasting System (EBS) တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ရိုက္ကူးထားေသာ The Great Myanmar 3D Documentary ကို ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
CONTENT_SEE_MORE
CONTENT_ACTORS: ႏို္င္းႏိုင္း ၊ ရဲေအာင္ ၊ ထိုက္စံေမာ့စ္ ၊ နကၡတ္၊ ၀ါဆိုမိုးဦး ၊ ဂ်ဴးဂ်ဴးေက ၊ ျမတ္သူသူဇင္ ၊ ေက်ာက္ရိုင္း ၊ ေအာင္ျမတ္ ၊ စိုင္းညီညီ ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ...
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.22