မမထိပ္ႏွင့္အေမြစံအိမ္
၂၀ ရာစုလက္က်န္ ၂၁ ရာစုရဲ႕ ေခတ္သစ္အပ်ိဳႀကီး မမ၊ အပ်ိဳႀကီးေတြရဲ႕ ဇီဇာေၾကာင္ျခင္း၊ ေခ်း(ဂ်ီး) မ်ားျခင္း၊ အလိုမက်ျခင္း ဆို တဲ့ ဂုဏ္ျဒပ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံေနသူကေတာ့ မမထိပ္(ေခၚ) ထိပ္ထား။ဘိုးဘြားပိုင္ အေမြစံအိမ္ႀကီးကို အလိုမတူပဲ တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းရသူေပါ့၊ အေမြေတြႏွင့္အတူ ပါလာေသာ အစ္မမ်ား၏ တူ၊တူမ ငါး ေယာက္ကိုလည္း အဆစ္ထိန္းေက်ာင္းရေသး၊ ေယာက်ာ္းလိုခ်င္ေပမယ့္ ရ တာမလို၊ လိုတာမရ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ အပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ေနတာက သူရဲ႕ စတိုင္ပဲေလ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခ်ိန္ပါႀကီးေပါ့။ အခ်စ္ကို လိုက္ရွာရင္း ေမာေနသူ။ တူ၊ တူမမ်ား၏ အက်င့္အလႊဲမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ စိတ္ေသာက ဖိစီးၿပီး အ႐ြယ္တင္ ႐ုပ္က်ကာ မမထိပ္ တစ္ေယာက္ အပ်ိဳႀကီး အရင့္အမာ ျဖစ္ၿပီး အေမြစံအိမ္ႀကီးနဲ႔ နပန္းလုံးကာ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ျခင္းမလွ ကုန္ခဲ့ရသည္။ မမထိပ္ရဲ႕ အလြဲေတြ၊ အခ်စ္စိတ္ေတြ၊ ဇီဇာေၾကာင္ပုံေတြကိုေတာ့ မမထိပ္နဲ႔ အေမြစံအိမ္မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရႈစားၾကပါေလ။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.22