pyoneplay

" ဘုန်းနှင့်ကံနှင့်ရွှေသဇင် " ကဗျာသည် မည်သည့်ကဗျာ အမျိုးအစားဖြစ်သနည်း။

" ဘုန်းနှင့်ကံနှင့်ရွှေသဇင် " ကဗျာသည် မည်သည့်ကဗျာ အမျိုးအစားဖြစ်သနည်း။

ရတု ၊ တျာချင်း ၊ဧချင်း ၊ ရကန် စတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေထဲကမှ ဘယ်တစ်ခုက အဖြေမှန်လဲဆိုတာကို ခင်မီမီ၊ ဇင်မင်းဦး တို့နဲ့အတူတူ ဖြေဆိုနိုင်ဖို့အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်....The Money Drop Myanmar(၁၃.၃.၂၀၁၉)