pyoneplay

မချစ်ဘူးမုန်းတယ် (အပိုင်း ၂)

မချစ်ဘူးမုန်းတယ် (အပိုင်း ၂)

(၁၉.၄.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ကြည့်ရှုခံစားဇာတ်လမ်းများအစီအစဉ်တွင် "မချစ်ဘူးမုန်းတယ်" (နိုင်းနိုင်း၊အေးမြတ်သူ) [ဒါရိုက်တာ - အောင်သြဘာ]ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။