pyoneplay

အေဒင်မြို့သူများ (အပိုင်း ၂)

အေဒင်မြို့သူများ (အပိုင်း ၂)

(၅.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ကြည့်ရှုခံစားဇာတ်လမ်းများ အစီအစဉ်မှာ "အေဒင်မြို့သူများ" (ရဲတိုက်၊ရတနာဖြူဖြူအောင်၊ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း၊မေပန်းချီ) [ဒါရိုက်တာ - ညိုမင်းလွင်]ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။