pyoneplay

အလတ်ကောင်(အပိုင်း ၂)

အလတ်ကောင်(အပိုင်း ၂)

(၁၈.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ကြည့်ရှုခံစားဇာတ်လမ်းများအစီအစဉ်မှာ "အလတ်ကောင်" (မောင်၊ဇင်ဝိုင်း၊အေးမြတ်သူ၊မေသဉ္ဇာဦး) [ဒါရိုက်တာ - ညီညီထွန်းလွင်]ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။