pyoneplay

အနားမညီတြိဂံများ (အပိုင်း ၁)

အနားမညီတြိဂံများ (အပိုင်း ၁)

(၁၅.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ကြည့်ရှုခံစားဇာတ်လမ်းများအစီအစဉ်မှာ "အနားမညီတြိဂံများ"" (ဇေရဲထက်၊ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း) [ဒါရိုက်တာ - အောင်သြဘာ]ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။