pyoneplay

ကိုရီးယားစတိုင်ကြက်စတူးချက်နည်း

ကိုရီးယားစတိုင်ကြက်စတူးချက်နည်း

အရောင်အဆင်းလေးကြည့်လိုက်ရုံနှင့်စားချင်စဖွယ်ဖြစ်စေမယ့် ကိုရီးယားစတိုင်ကြက်စတူးချက်နည်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါတယ်။(၁၆.၅.၂၀၁၉-ရက်နေ့ မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်)