pyoneplay

ဆိတ်သားအာလူးစဉ်းကောချက်နည်း

ဆိတ်သားအာလူးစဉ်းကောချက်နည်း

(၂၀.၂.၂၀၁၉)မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်မှာတော့ ပုံမှန်စားနေကြနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဆိတ်သားအာလူးစဉ်းကောချက်နည်းကို တင်ဆက်ပေးသွားပါတယ်။