pyoneplay

စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်ကားကောင်းများအကြောင်း

စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်ကားကောင်းများအကြောင်း

လတ်တလောရုံတင်ပြသနေတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းများထဲမှအချို့ကိုတင်ဆက်ပြောပြပေးသွားပါတယ်။(၁၉.၄.၂၀၁၉-ရက်နေ့ မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်)