pyoneplay

၀က်သားစဉ်းကောနှင့်ပဲပြားပဲငါးပိအစပ်ကြော်နည်း

၀က်သားစဉ်းကောနှင့်ပဲပြားပဲငါးပိအစပ်ကြော်နည်း

တရုတ်အစားအစာကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ဝက်သားစဉ်းကောနှင့်ပဲပြားပဲငါးပိအစပ်ကြော်ချက်နည်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါတယ်။(၁၄.၅.၂၀၁၉-ရက်နေ့ မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်)