pyoneplay

အညာသူလေးရေးဆွဲထားတဲ့အညာဟန်ပန်းချီလက်ရာများ

အညာသူလေးရေးဆွဲထားတဲ့အညာဟန်ပန်းချီလက်ရာများ

ငယ်ငယ်ကတည်းကပန်းချီဆရာမဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပုံများကို Artist Ma Charm မှပြောပြပေးသွားပါတယ်။(၁၅.၅.၂၀၁၉-ရက်နေ့ မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်)