pyoneplay

ကောက်ညှင်းဘာဂါပြုလုပ်နည်း

ကောက်ညှင်းဘာဂါပြုလုပ်နည်း

မြန်မာမှုပုံစံလေးနဲ့ ကောက်ညှင်းဘာဂါပြုလုပ်နည်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါတယ်။(၁၀.၅.၂၀၁၉-ရက်နေ့ မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်)