pyoneplay

တက္ကသိုလ်ပညာရပ်ဝေါဟာရများ ( A to Z) စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်း မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား

တက္ကသိုလ်ပညာရပ်ဝေါဟာရများ ( A to Z) စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်း မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန်နှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနကနေ "တက္ကသိုလ်ပညာရပ်ဝေါဟာရများ" စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (၁၄.၅.၂၀၁၉ - ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်)