pyoneplay

30-Dec(အပိုင်း ၅)အမှုန့်သုံးပြီးဟင်းတစ်ပွဲကိုဖန်တီးရမှာပါ

30-Dec(အပိုင်း ၅)အမှုန့်သုံးပြီးဟင်းတစ်ပွဲကိုဖန်တီးရမှာပါ

(၃၀.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့ MasterChef Myanmar အစီအစဉ်မှာ Invention Test မှာတော့ အမှုန့်(၃)မျိုးတည်းမှ(၁)မျိုးကိုသုံးပြီးဟင်းတစ်ပွဲဖန်တီးနေမှုများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါတယ်။