pyoneplay

လူပြောများပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော သီချင်းများ (၂)

လူပြောများပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော သီချင်းများ (၂)

(၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ Teen Scoop အစီအစဉ်မှာ Move ၊ Gashina ၊ Lip & Hip စတဲ့ သီချင်းများကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။