pyoneplay

အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ IU ရဲ့ သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၁)

အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ IU ရဲ့ သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၁)

(၂၁.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ Teen Scoopအစီအစဉ်မှာ Lost Child - IU,Palette(ft - G Dragon) - IU, You & I - IUစတဲ့ သီချင်းများကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။