pyoneplay

အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ IU ရဲ့ သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၂)

အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ IU ရဲ့ သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၂)

(၂၁.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ Teen Scoopအစီအစဉ်မှာ Good Day - IU,Twenty - three - IU, BBIBBI - IUစတဲ့ သီချင်းများကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။