pyoneplay

Wanna Oneအဖွဲ့ရဲ့သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၁)

Wanna Oneအဖွဲ့ရဲ့သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၁)

(၇.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ Teen Scoopအစီအစဉ်မှာ Spring Breeze - Wanna One, Beautiful @ Therefore Concert - Wanna One, Energetic - Wanna Oneစတဲ့ သီချင်းများကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။