pyoneplay

Wanna Oneအဖွဲ့ရဲ့သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၃)

Wanna Oneအဖွဲ့ရဲ့သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၃)

(၇.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ Teen Scoopအစီအစဉ်မှာ Burn It Up - Wanna One, 12th Star @ Therefore Concert - Wanna One, Wanna Be (My Baby) - Wanna Oneစတဲ့ သီချင်းများကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။