pyoneplay

Wanna Oneအဖွဲ့ရဲ့သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၂)

Wanna Oneအဖွဲ့ရဲ့သီချင်းကောင်းများ(အပိုင်း ၂)

(၇.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ Teen Scoopအစီအစဉ်မှာ Light - Wanna One, I.P.U - Wanna One, Boomerang - Wanna One စတဲ့ သီချင်းများကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။