pyoneplay

အမိုက်စား K-Pop သီချင်းများ တင်ဆက်မှု(အပိုင်း ၁)

အမိုက်စား K-Pop သီချင်းများ တင်ဆက်မှု(အပိုင်း ၁)

(၁၁.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ Teen Scoopအစီအစဉ်မှာ Likey(Stage Version) - TWICE, Stuck(Stage Version) - Monsta X, Power(Stage Version) - EXO စတဲ့ သီချင်းများကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။