pyoneplay

လူပြောများပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော သီချင်းများ (၁)

လူပြောများပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော သီချင်းများ (၁)

(၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ Teen Scoop အစီအစဉ်မှာ Hello Bitches ၊ Paradise Lost ၊ Warm Hole စတဲ့ သီချင်းများကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။