pyoneplay
33:16

တားရော့ (အပိုင်း ၂)

တားရော့ (အပိုင်း ၂)

၁၇.၆.၂၀၁၇ ရက်နေ့က ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ အစီအစဉ်တွင် ပြသခဲ့သော တားရော့ (မြင့်မြတ်၊ မိုးဟေကို) [ဒါရိုက်တာ- ပြည်ဟိန်းသီဟ]