pyoneplay

Latest video from ဟင်းချက်ရအောင်

Ham and Cheese Bread
Ham and Cheese Bread 5:0

၂၂.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင် အစီအစဉ်မှာ အိမ်ရှင...

 Patato Slad
Patato Slad 5:7

၂၂.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင် အစီအစဉ်မှာPatato S...

 BBQ Chicken Wings
BBQ Chicken Wings 6:57

၂၂.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင် အစီအစဉ်မှာ BBQ Chi...

အာလူးမျှင်အကြွပ်ကြော်
အာလူးမျှင်အကြွပ်ကြော် 5:15

၁၅.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင် အစီအစဉ်မှာ အာလူးမျ...

ဟင်းချက်ရအောင်

Every Thursday11:15 AM - 11:35 AM

နိုင်ငံတကာမှအစားအသောက်မျိုးစုံအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများကိုပါ စီစဥ်တင်ဆက်သူမှ လွတ်လပ်ပေ့ါပါးစွာ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုပြင်ဆင်ပေးပြီး ဟင်းချက်ဝါသနာရှင်များ ပြန်လည်ချက်ပြုတ်နိုင်စေရန် ပါဝင်ပစစည်းများနဲ့ ချက်ပြုတ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုပါ တင်ဆက်ပြသပေးနေသော အစီအစဥ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။