pyoneplay

Latest video from ဟင်းချက်ရအောင်

ဆိတ်သားလုံးကြော်နှပ်
ဆိတ်သားလုံးကြော်နှပ် 8:43

(၁၃.ဝ၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှာ ကြက်သွ...

ပြောင်းဖူးကြော်
ပြောင်းဖူးကြော် 5:55

(၁၃.ဝ၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှာ နူးနူး...

သခွားသီးသုပ်
သခွားသီးသုပ် 8:53

(၂၈.ဝ၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှာ အရသာရှ...

ဘူးသီးနှင့်ငါးခြောက်ချဉ်ရည်ဟင်း
ဘူးသီးနှင့်ငါးခြောက်ချဉ်ရည်ဟင်း 7:37

(၁၃.ဝ၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပ...

ဟင်းချက်ရအောင်

Every Thursday11:15 AM - 11:35 AM

နိုင်ငံတကာမှအစားအသောက်မျိုးစုံအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများကိုပါ စီစဥ်တင်ဆက်သူမှ လွတ်လပ်ပေ့ါပါးစွာ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုပြင်ဆင်ပေးပြီး ဟင်းချက်ဝါသနာရှင်များ ပြန်လည်ချက်ပြုတ်နိုင်စေရန် ပါဝင်ပစစည်းများနဲ့ ချက်ပြုတ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုပါ တင်ဆက်ပြသပေးနေသော အစီအစဥ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။