pyoneplay

Latest video from GTG International Challenge Fights

Australia (U-23) Vs Brunei (U-23) (2-0)
Australia (U-23) Vs Brunei (U-23) (2-0) 2:36

Australia (U-23) Vs Brunei (U-23) ပွဲစဉ်မှာ Austra...

Myanmar (U-23) Vs Singapore (U-23) (2-0)
Myanmar (U-23) Vs Singapore (U-23) (2-0) 4:11

Myanmar (U-23) Vs Singapore (U-23) ပွဲစဉ်မှာ မြန်မ...

Myanmar U - 22 vs Japan (University) (1-1)
Myanmar U - 22 vs Japan (University) (1-1) 0:40

Myanmar U - 22 vs Japan (University) ပွဲစဉ်မှာ Mya...

Myanmar U - 22 vs Japan (University) Second Highlight
Myanmar U - 22 vs Japan (University) Second Highlight 3:19

ဒုတိယပိုင်းပွဲစဉ်မှ ထူးခြားတဲ့ ကန်ချက်တချို့နဲ့ ဂိ...

GTG International Challenge Fights

Sunday2:00 PM - 6;30 PM

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့သော မြန်မာ၊ထိုင်း၊ကနေဒါ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။