pyoneplay
4:28

ဒါရိုက်တာ ရာဇဝင်ကို ရိုက်ကူးတဲ့ 'နောက်ကျောကဓား' ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖန်တီးနေမှုများ

ဒါရိုက်တာ ရာဇဝင်ကို ရိုက်ကူးတဲ့ 'နောက်ကျောကဓား' ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖန်တီးနေမှုများ

၁၀.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်မှ ဒါရိုက်တာ ရာဇဝင်ကို ရိုက်ကူးတဲ့ 'နောက်ကျောကဓား' ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖန်တီးနေမှုများ အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။