pyoneplay

Organic Fruits နှင့် အလှအပထိန်းသိမ်းမှု

Organic Fruits နှင့် အလှအပထိန်းသိမ်းမှု

(၂၀.၁.၂၀၁၉)The Beauty Studio အစီအစဉ်မှာတော့ Organic Fruits နှင့် အလှအပထိန်းသိမ်းမှုများကို Demonstration ပြသခြင်းအကြောင်း တင်ဆက်ပေးသွားပါတယ်။