pyoneplay

ပလတ်စတစ် အစားထိုးပစ္စည်းများကို ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲ

ပလတ်စတစ် အစားထိုးပစ္စည်းများကို ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲ

Trendy 7 အစီအစဉ်မှာတော့ ပလတ်စတစ်အစား အခြားအစားထိုး အသုံးပြုလို့ရမည့် ပစ္စည်းများကို ပြောပြပေးခဲ့ပြီး ပလတ်စတစ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုလည်း ဗဟုသုတရစေရန် ပြောပြပေးခဲ့ပါတယ် ..(၂၀.၁.၂၀၁၉)