pyoneplay

မင်းခန့်ကို၊ မင်းခန့်ညီတို့အား ပရိသတ်များက ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခြင်း

မင်းခန့်ကို၊ မင်းခန့်ညီတို့အား ပရိသတ်များက ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခြင်း

ပရိသတ်များက ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခြင်းကို မင်းခန့်ကို၊ မင်းခန့်ညီတို့မှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်...(၂၀.၄.၂၀၁၉ - ခေတ်သစ်ပျိုမေ)