pyoneplay

အုပ်စိုးခန့်နှင့် မခင်ထက်ထက်မောင်တို့ အား ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခြင်း

အုပ်စိုးခန့်နှင့် မခင်ထက်ထက်မောင်တို့ အား ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခြင်း

ပရိသတ်များမှ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခြင်း အုပ်စိုးခန့်နှင့် မခင်ထက်ထက်မောင်တို့က ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ် ..(၉.၂.၂၀၁၈)