pyoneplay

အတိတ်၌ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကျွန်တော့်၏အနာဂတ်(အပိုင်း ၁)

အတိတ်၌ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကျွန်တော့်၏အနာဂတ်(အပိုင်း ၁)

(၈.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများအစီအစဉ်ကို "အတိတ်၌ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကျွန်တော့်၏အနာဂတ်" (မင်းမော်ကွန်း၊အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊မေထွဋ်ခေါင်၊ထွန်းထွန်းနိုင်) [ဒါရိုက်တာ-နောင်ထွန်းလွင်]ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။