pyoneplay

ကညာပျိုနဲ့ ဇရာအို (အပိုင်း ၁)

ကညာပျိုနဲ့ ဇရာအို (အပိုင်း ၁)

(၁၅.၄.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ကြည့်ရှုခံစားဇာတ်လမ်းများအစီအစဉ်မှာ " ကညာပျိုနဲ့ ဇရာအို " (ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း၊ကျော်ဟိန်း၊ခင်သန်းနု၊ စံရှားတင်) [ဒါရိုက်တာ-ဘိတ်ကလာတဲ့ငံပြာရည်] ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။