pyoneplay

အမှောင်ကား(အပိုင်း ၂)

အမှောင်ကား(အပိုင်း ၂)

(၉.၈.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ အစီအစဉ်မှာ အမှောင်ကား (နေယံ၊မိုးမိုး၊မေသက်ခိုင်) [ဒါရိုက်တာ- ဇော်မြင့်ဦး]ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်...