pyoneplay

အကြံအဖန်(အပိုင်း ၂)

အကြံအဖန်(အပိုင်း ၂)

(၁၁.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ကြည့်ရှုခံစားဇာတ်လမ်းများအစီအစဉ်မှာ " အကြံအဖန် "(ပြေတီဦး၊မေကဗျာ) [ဒါရိုက်တာ-နေပိုင်]ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။