pyoneplay

နေထွက်ရာအရပ်ကိုအနောက်ဟုခေါ်သည် (အပိုင်း ၂)

နေထွက်ရာအရပ်ကိုအနောက်ဟုခေါ်သည် (အပိုင်း ၂)

(၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ကြည့်ရှုခံစားဇာတ်လမ်းများ အစီအစဉ်မှာ "နေထွက်ရာအရပ်ကိုအနောက်ဟုခေါ်သည်"(နေမျိုးအောင်၊ေဇေယျာအောင်၊ဆုမြတ်နိုးဦး) [ဒါရိုက်တာ-နန္ဒကျော်]ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။