pyoneplay

Online Hacker (ကိုအောင်ကျော်စိုး) (အပိုင်း-၂)

Online Hacker (ကိုအောင်ကျော်စိုး) (အပိုင်း-၂)

ကိုအောင်ကျော်စိုးက အကောင့်ပြန်ရအောင် ဘယ်လိုမျိုး ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ တိုင်ချက်ဖွင့်ရမည့်ပုံတို့ကို ပြောပြပေးခဲ့ပါတယ် ..(၁၁.၀၈.၂၀၁၈)