pyoneplay

ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့ Kanazawa City

ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့ Kanazawa City

ဂျပန်ပင်လယ်ကို မျက်နှာမူထားကာ လည်ပတ်စရာနေရာများစွာရှိပြီး ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့ Kanazawa City ကို ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂၄.၆.၂၀၁၇)