pyoneplay

မိတ်ကပ် လင်းလင်း ရဲ့ ပြင်ဆင်မှု၊ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံ ရဲ့ ဝတ်စုံများနဲ့ Model အွန်ဆိုင်း တို့ရိုက်ကူးနေသော Photo Shooting BTS

မိတ်ကပ် လင်းလင်း ရဲ့ ပြင်ဆင်မှု၊ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံ ရဲ့ ဝတ်စုံများနဲ့ Model အွန်ဆိုင်း တို့ရိုက်ကူးနေသော Photo Shooting BTS

(၁၁.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့ အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်တွင် မိတ်ကပ် လင်းလင်း ရဲ့ ပြင်ဆင်မှု၊ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံ ရဲ့ ဝတ်စုံများနဲ့ Model အွန်ဆိုင်း တို့ရိုက်ကူးနေသော Photo Shooting BTSကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်...