pyoneplay

သူတို့ဘာလုပ်နေလဲ

သူတို့ဘာလုပ်နေလဲ

(၆.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့ အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်တွင် သူတို့ဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။