pyoneplay

တေးသံရှင် မိုးထက်(B+) feat နှင်းအိန္ဒြေရှင် တို့ ရဲ့ ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး lyric Video အမြည်း

တေးသံရှင် မိုးထက်(B+) feat နှင်းအိန္ဒြေရှင် တို့ ရဲ့ ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး lyric Video အမြည်း

(၃.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့ အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်တွင် တေးသံရှင် မိုးထက်(B+) feat နှင်းအိန္ဒြေရှင် တို့ ရဲ့ ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး lyric Video အမြည်းကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။