pyoneplay

Fashion Magazine အတွက် Photographer မိုင်လေးရိုက်ကူးနေသော ရွှေကြိုများဖြစ်ကြတဲ့ နန်းရွှေရည် ၊သဇင်ထူးမြင့်တိုနဲ့ Photo Shooting BTS

Fashion Magazine အတွက် Photographer မိုင်လေးရိုက်ကူးနေသော ရွှေကြိုများဖြစ်ကြတဲ့ နန်းရွှေရည် ၊သဇင်ထူးမြင့်တိုနဲ့ Photo Shooting BTS

Fashion Magazine အတွက် ရွှေကြိုများဖြစ်ကြတဲ့ နန်းရွှေရည် ၊သဇင်ထူးမြင့်တို့က အတွဲညီညီနဲ့ ဘယ်လိုပုံဖော်ရိုက်ကူးနေမလဲဆိုတဲ့ Photo Shooting BTSကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။(၂၀.၃.၂၀၁၉-အနုပညာမိုးကောင်းကင်)